ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด เตรียมงานวิ่งต่อต้านยาเสพติด


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 89 ครั้ง


    วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด เตรียมงานวิ่งต่อต้านยาเสพติด


ภาพกิจกรรม