งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจร้านที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง และตรวจร้านจำหน่ายอาหาร 1 แห่ง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 71 ครั้ง


    วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจร้านที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง และตรวจร้านจำหน่ายอาหาร 1 แห่ง


ภาพกิจกรรม