งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จับสุนัขจรจัดตามคำร้องและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขที่จับมาโดยนำไปเลี้ยงที่บ้านรักษ์สุนัข


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 215 ครั้ง


    วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จับสุนัขจรจัดตามคำร้องและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขที่จับมาโดยนำไปเลี้ยงที่บ้านรักษ์สุนัข


ภาพกิจกรรม