ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะอันตรายจากชุมชนเพื่อรวบรวมให้ อบจ.กำแพงเพชร นำส่งกำจัด


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 88 ครั้ง


    วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะอันตรายจากชุมชนเพื่อรวบรวมให้ อบจ.กำแพงเพชร นำส่งกำจัด


ภาพกิจกรรม