โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยชุมชนป่ามะปราง และชุมชนเจริญสุข จำนวน 3 ราย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 123 ครั้ง


    วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เยี่ยมบ้านผู้ป่วยชุมชนป่ามะปราง และ ชุมชนเจริญสุข จำนวน 3 ราย


ภาพกิจกรรม