ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และล้างพื้นวิทยาลัยอาชีวเทศบาล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 79 ครั้ง


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้าง และล้างพื้นวิทยาลัยอาชีวเทศบาล


ภาพกิจกรรม