ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ และใบไม้ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 72 ครั้ง


    วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ และใบไม้ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม