นายปกฤษ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมทีมงานออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 80 ครั้ง


    วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร โดย นายปกฤษ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมทีมงานออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข พร้อมตรวจสภาพรถขยะ เร่งรัดและแก้ปัญหาติดขัดในการซ่อมแซมให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้บริการรักษาความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพกิจกรรม