งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนประชาหรรษา


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 84 ครั้ง


    วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนประชาหรรษา 2 ราย ตามการแจ้งโรคจากโรงพยาบาลกำแพงเพชรและอสม.ในชุมชน


ภาพกิจกรรม