ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ กิ่งไม้ตกค้างในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 81 ครั้ง


    วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ กิ่งไม้ตกค้างในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม