การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 36 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 / 2561 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งมีมติเห็นชอบโครงการที่จะดำเนินการดังกล่าว 10 โครงการ งบประมาณ 4,804,000 บาท โดยในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ภาพกิจกรรม