โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคไตวายและ stoke ในชุมชนเขตเทศบาล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 271 ครั้ง


    วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคไตวายและ stoke ในชุมชนเขตเทศบาล


ภาพกิจกรรม