งานนวดแผนไทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้สุขศึกษาปวดเข่าและบริการพอกเข่าด้วยสมุนไพรให้ผู้รับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 368 ครั้ง


    วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร งานนวดแผนไทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้สุขศึกษาปวดเข่าและบริการพอกเข่าด้วยสมุนไพรให้ผู้รับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม