เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง และหลอดเลือดสมองในชุมชนเขตเทศบาลฯ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 89 ครั้ง


    วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง และหลอดเลือดสมองในชุมชนเขตเทศบาลฯ


ภาพกิจกรรม