ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ และกิ่งไม้ แซะดิน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 64 ครั้ง


    วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ และกิ่งไม้ แซะดิน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และล้างรถขยะหลังปฏิบัติหน้าที่


ภาพกิจกรรม