กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกให้คำแนะนำและขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทาง และการดำเนินโครงการเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ ในโรงพยาบาลกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 121 ครั้ง


    วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้คุณกัณพิชา จุลสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกให้คำแนะนำและขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทาง และการดำเนินโครงการเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ ในโรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดการลดการทิ้งขยะอย่างเป็นรูปธรรม


ภาพกิจกรรม