ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขนโต๊ะ โรงเรียนชากังราววิทยา และเก็บกิ่งไม้ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 98 ครั้ง


    วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการช่วยขนโต๊ะ โรงเรียนชากังราววิทยา และเก็บกิ่งไม้ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม