งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจร้านค้าที่ขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 107 ครั้ง


    วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจร้านค้าที่ขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง และนำส่งใบอนุญาตประกอบกิจการ


ภาพกิจกรรม