งานป้องกันควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนประชาหรรษา ซอย 2 โรงเรียนเทศบาล2 และวิทยาลัยอาชีวะ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 71 ครั้ง


    วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนประชาหรรษา ซอย 2 โรงเรียนเทศบาล2 และวิทยาลัยอาชีวะ


ภาพกิจกรรม