งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจตลาดประเภท 2 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต และออกตรวจติดตามสถานประกอบการร้านสะสมอาหาร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 197 ครั้ง


    วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจตลาดประเภท 2 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต และออกตรวจติดตามสถานประกอบการร้านสะสมอาหารเพื่อติดตามผลการแก้ไขตามคำแนะนำจำนวน 1 แห่ง


ภาพกิจกรรม