งานควบคุมและป้องกันโรค ดำเนินการพ่นสารเคมี เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 98 ครั้ง


    วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ทีมงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกหลังจากได้รับข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยพ่นสารเคมีบริเวณบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในรัศมี 100 เมตร จำนวน 3 ครั้งภายใน 10 วัน เพื่อดำเนินการให้โรคไข้เลือดออกสงบโดยเร็ว


    โดยหลักการใช้สารเคมีในการควบคุมและป้องกันโรค จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมี และเป็นการป้องกันไม่ให้ยุงดื้อสารเคมี จะส่งผลทำให้โรคดื้อยา ซึ่งจะทำให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากมากขึ้น และผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด ดังนั้นเทศบาลฯ จะพิจารณาดำเนินการโดยการใช้สารเคมี ในรายที่เกิดโรค ที่ได้รับแจ้งจากสถานพยาบาลของรัฐ แต่หากสถานพยาบาลของเอกชนจึงขอเอกสารเช่น ใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจเลือด หากท่านพบผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค สามารถแจ้งได้ที่ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เบอร์โทร 055-716715


ภาพกิจกรรม