กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมพัฒนาสุขาที่เป็นสุขาสาธารณะ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 134 ครั้ง


    วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุข จัดประชุมพัฒนาสุขาที่เป็นสุขาสาธารณะ โดยมี นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานและมีผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือและนำมติที่ประชุมไปปรับปรุงสุขาต่อไปภาพกิจกรรม