งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจกิจการที่ขึ้นคำร้องขอยกเลิกกิจการจำนวน 3 ร้าน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 71 ครั้ง


    วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจกิจการที่ขึ้นคำร้องขอยกเลิกกิจการจำนวน 3 ร้าน


ภาพกิจกรรม