โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ประจำปี 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 271 ครั้ง


    วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้งานโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ประจำปี 2562 โดยให้บริการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟัน ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม