นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมทีมงาน กองการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 47 ครั้ง


    วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมทีมงาน กองการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดเทศบาล ภาคเช้า ร.ร.เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ภาคบ่ายตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวะ เพื่อศึกษาบริบทข้อมูล พื้นฐานของ ร.ร.แต่ละแห่งพร้อม เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปทิศทางเดียวกันโดยขอความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู และ บุคลากรทางการศึกษาโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภาพลักษณ์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน


ภาพกิจกรรม