งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจและเตือน เรื่องการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และการแบ่งขายสุรา ในพื้นที่ตลาดไนท์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 133 ครั้ง


    วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจและเตือน เรื่องการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และการแบ่งขายสุรา ในพื้นที่ตลาดไนท์


ภาพกิจกรรม