กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างถนนสายหลังโรงพยาบาล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 26 ครั้ง


    วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างถนนสายหลังโรงพยาบาล


ภาพกิจกรรม