เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคมะเร็ง ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคอัลไซเมอร์ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 111 ครั้ง


    วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคมะเร็ง ระยะท้ายของชีวิต ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคอัลไซเมอร์ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม