ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดสดริมปิง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 90 ครั้ง


    วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดสดริมปิง


ภาพกิจกรรม