โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 327 ครั้ง


    เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้งานโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะจิตอาสาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คณะกลองยาวโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว และชมรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทชุมชน ร่วมเดินรณรงค์เส้นทางแนวริมแม่น้ำปิง และร่วมทำความสะอาดพร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ วัดบาง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม