งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจร้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และนำใบอนุญาตส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 100 ครั้ง


    วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจร้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และนำใบอนุญาตส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ


ภาพกิจกรรม