งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจร้านสะสมอาหารในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 61 ครั้ง


    วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจร้านสะสมอาหารในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม