งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชนวังคาง ชุมชนประชาหรรษา ร.ร.กํแพงเพชร ร.ร.วัดคูยาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 79 ครั้ง


    วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชนวังคาง ชุมชนประชาหรรษา ร.ร.กํแพงเพชร ร.ร.วัดคูยาง