ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียนผู้สูงอายุ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 76 ครั้ง


    วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียนผู้สูงอายุ


ภาพกิจกรรม