โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 273 ครั้ง


    วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร โดยในการนี้ งานผู้สูงอายุโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรภาพกิจกรรม