งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจล็อคขายสินค้า บริเวณข้างสวนสนุกเทศบาลฯ (ริมปิง)


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 75 ครั้ง


    วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงตรวจล็อคขายสินค้า บริเวณข้างสวนสนุกเทศบาลฯ (ริมปิง) สำหรับจัดทำทะเบียนคุม เพื่อความสะดวกในการจัดระเบียบล็อคขายสินค้า ต่อไป


ภาพกิจกรรม