โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 321 ครั้ง


    วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ภาพกิจกรรม