ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 66 ครั้ง


    วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณงานออกกำลังกายหน้า ลานอนุรักษ์ และเก็บเศษวัสดุ ถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม