งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายอาหารที่ได้มายื่นขอมีใบอนุญาตจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 89 ครั้ง


    วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายอาหารที่ได้มายื่นขอมีใบอนุญาตจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม