ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณหลังสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 72 ครั้ง


    วันที่ 20 กรกฎาคม 2562. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณหลังสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม