เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 100 ครั้ง

กอง

    วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม