ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะและกิ่งไม้ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 79 ครั้ง


    วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด ล้างถนน ชุมชนเกาะทวี และเก็บเศษวัสดุ กิ่งไม้ข้างสวนน้ำ ถนนเทศา และหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสถานที่ราชการและถนนสายต่างๆ


ภาพกิจกรรม