งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทห้องพัก ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 63 ครั้ง


    วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทห้องพัก ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ภาพกิจกรรม