งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ในชุมชนกะโลทัย และโรงเรียนวัชรวิทยา


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 78 ครั้ง


    วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ในชุมชนกะโลทัย และโรงเรียนวัชรวิทยา จากการแจ้งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม