งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ให้สตรีกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 228 ครั้ง


    วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ให้สตรีกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม