งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 87 ครั้ง


    วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ในชุมชนวังคาง-ประชาหรรษา ชุมชนเทศบาลชุมชนทุ่งสวน-เกาะทวีและชุมชนปิ่นดําริห์ จากการแจ้งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม