งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 79 ครั้ง


    วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ในชุมชนประชาหรรษา และบริเวณที่จัดงานเกษตรแฟร์ จากการแจ้งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม