โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดและหัวใจ ให้แก่พนักงานจ้างและคนงานบ่อขยะ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 291 ครั้ง


    วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดและหัวใจ ให้แก่พนักงานจ้างและคนงานบ่อขยะ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม