งานสุขาภิบาลฯ ร่วมกับงานป้องกันฯ ออกตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทห้องพัก


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 74 ครั้ง


    วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ ร่วมกับงานป้องกันฯ ออกตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทห้องพัก


ภาพกิจกรรม