งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวน 7 ล็อค ที่ย้ายจากหน้าร้านสวนอีสาน มาหลังกรุงทอง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 81 ครั้ง


    วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวน 7 ล็อค ที่ย้ายจากหน้าร้านสวนอีสาน มาหลังกรุงทอง พื่อให้เป็นไปตามข้อกำหมด ไม่ให้รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ


ภาพกิจกรรม